פירוק חברה בזול, בסוף עולה מאד ביוקר!

פירוק חברה בכלל ופירוק חברה לא פעילה בפרט, הינם הליכים, אשר הדרך לביצועם, נקבעה בחוק. פירוק חברה חדלת פירעון או פירוק חברה לא פעילה, יכולים להיות דומים, אולם בד”כ הם נעשים בצורות שונות. פירוק חברות לא פעילות, בד”כ מתייחס לחברות לא פעילות כיום, שהפסיקו את פעילותן בעבר או שמעולם לא היו פעילות. חברות אלו, היו נמחקות בעבר ע”י רשם החברות בחלוף חמש שנים בהן לא שילמו אגרה שנתית, אולם מאז שינוי חוק החברות, התשנ”ט – 1999, ניטלה מרשם החברות סמכות זו.

חברות לא פעילות, אינן נמחקות או מחוסלות באופן אוטומטי ע”י רשם החברות. יתרה מכך, חברה אשר לא תגיש לרשם החברות דו”ח שנתי ו/או תשלם אגרה שנתית, צפויה לקבל התראה על רישומה בסטטוס של חברה מפרת חוק ובמידה ולא תטפל במחדלים אלו, ירשום אותה רשם החברות כחברה מפרת חוק.

פירוק חברה לא פעילה או חברות לא פעילות, דורש פעולה יזומה מצד בעלי מניות החברה הלא פעילה או מצד מנהליה הרשומים. בעלי המניות של החברה הלא פעילה, צריכים לקבל החלטה לפרקה מרצון ומנהליה (הדירקטורים) צריכים להגיש לרשם החברות תצהיר, כי החברה יכולה לעמוד בתשלום חובותיה (הרחבה בנושא זה ראו כאן).

מהי הבעיה אם כן? כל אחד יכול לפרק חברה לא פעילה. שוב, כל אדם, יכול לשמש כמפרק של חברה לא פעילה בהליך של פירוק מרצון, ע”פ חוק. לעניין זה, ניתן למצוא מדריך פשוט וקל אשר מסביר את כל שלבי ההליך מתחילתו ועד לסיומו המוצלח, בכפוף למילוי הנחיות המדריך בדייקנות ובמועד ובכפוף למצבה של החברה והדין הקיים.

מנסיון, רוב בעלי החברות הלא פעילות, בוחרים שלא לפרקן בעצמם אלא להשתמש בשירותי עורכי דין לפירוק חברות. כאן, מתחילה תחרות פרועה, אשר רובה ככולה מוטת מחיר. אין טעות גדולה מזו.

המחיר, בעניין זה, כמו במקרים רבים אחרים בחיים, אינו חזות הכל. מחיר זול קונה פתרון ושירות זול, ודי לחכימא.

כאשר מדובר בפירוק חברה לא פעילה, אשר היא אישיות משפטית בעלת חובות וזכויות אשר עלולה לסבך את בעלי מניותיה ומנהליה גם אחרי שנים רבות, אם לא תחוסל כראוי, צריך אדם לבחור האם הוא רוצה לפרק בעצמו את החברה ולהבין את התהליך כך שלא יישארו קצוות פתוחים אשר ישובו לפתחו בעתיד, או האם הוא מוכן לשלם מחיר ראוי לבעל מקצוע בעל מומחיות בתחום, אשר יפתור את הבעיות הדרושות, ברקע, תוך שיתוף בעלי החברה בקבלת ההחלטות ובהתקדמות הליך פירוק החברה הלא פעילה. כדאי לדעת, טיפול לא נכון עלול לגרום לכך, כי חובות החברה לרשם החברות לא ימחקו והחברה או בעלי מניותיה או מנהליה, יאלצו לשלמן בכדי לסיים את הליך הפירוק.

 וכמאמר גדולים ומנוסים מאיתנו, בסופו של יום, שאלו את עצמכם, האם אתם מספיק עשירים כדי לרכוש בזול שירות מקצועי לפירוק חברה?

Share

כל המידע הנכלל באתר זה, הינו בבחינת מידע כללי בלבד ואינו בגדר חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי מוסמך. אין להסתמך על המידע המתפרסם כאן בקבלת החלטות ו/או לשם נקיטת צעדים בעלי השלכות כלכליות ו/או אחרות, ללא התייעצות נוספת עם בעלי מקצוע מתאימים.

This entry was posted in מאמרים and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.