Category Archives: חקיקה ופסיקה

הסכמי העסקה – שינוי מגמה!

מעסיקים שימו לב, ע”פ החלטה של בית הדין הארצי לעבודה, לא ניתן לקזז, כפי שהיה נהוג לכתוב בהסכמי העסקה של פרילנסרים ועובדים עצמאיים, או לחייב עובד להחזיר למעביד, תשלומי שכר אשר שולמו לעצמאי מעבר לשכר אשר היה מקבל כשכיר לו … Continue reading

Posted in חקיקה ופסיקה, מרכז מידע | Tagged , |

דיני עבודה: סודות מסחריים, אי תחרות

בית הדין האזורי לעבודה, קיבל תביעה הנוגעת לגזל סודות מסחריים של חברה נגד עובד שלה לשעבר וחברה מתחרה שהקים לאחר סיום עבודתו. על סמך פסיקות קודמות נקבע, כי הנתבעים (העובד לשעבר והחברה שבבעלותו), שיתפו ביניהם פעולה וגזלו סודות מסחריים שגזל הנתבע מהתובעת, בה … Continue reading

Posted in חקיקה ופסיקה | Tagged , , , |

תביעת לשון הרע ע”י תאגיד

ית משפט השלום בפתח תקווה קבע, כי תאגיד לא יקבל פיצויים ללא הוכחת נזק בגין פרסום לשון הרע, במידה והתאגיד אינו יכול להוכיח נזק לא ממוני. עיריית פתח תקווה הגישה תביעה נגד מקומון אשר פרסם כתבות הכוללות, לטענת העירייה, דברי לשון … Continue reading

Posted in חקיקה ופסיקה | Tagged , , |

ביטול חוזים – הטעיה

בית המשפט המחוזי דחה תביעה של רוכש יחידות דיור בפרוייקטבארה”ב אשר לטענתו, במסגרת המו”מ, הוצגו בפניו נתונים מופרכים אודות הפרוייקט, המהווים הטעייה המקימה לו זכות לביטול החוזה.  נקבע כי יש לתת תוקף לתנייה המופיעה בחוזה, ולפיה כל ההבנותשהתגבשו בין הצדדים טרם … Continue reading

Posted in חקיקה ופסיקה | Tagged , |

זכויות יוצרים

בית המשפט העליון דחה ערעור שהגישו החברות שמנהלות את ליגות הכדורגל בבריטניה, וקבע כי לוחות המשחקים שאורגנו על ידיהן לצורך הצגת נתוני המשחקים בליגות השונות בבריטניה, אינן מהוות יצירה ספרותית המוגנת לפי חוק זכויות יוצרים בישראל, מחמת היותן נעדרות היצירתיות והמקוריות הנדרשת לצורך הכרה ביצירה … Continue reading

Posted in חקיקה ופסיקה | Tagged |

חוזים למראית עין

בית המשפט המחוזי  קיבל תביעה לקיום הוראות חוזה מכר של דירה והורה על העברת הזכויות בדירה לתובעת, לאחר שדחה טענות הנתבעת כי מדובר בחוזה למראית עין. המדובר בחוזה לרכישת זכויותיה של הנתבעת בדירה ברחוב ה’ באייר בת”א, אשר היתה בעלים במשותף בדירה עם אביה … Continue reading

Posted in חקיקה ופסיקה | Tagged , , |

חברות: העברת מניות

בית המשפט המחוזי קיבל את המרצת המבקש, והורה למשיבות לפעול על פי החוזה במסגרתו מכרו לו המשיבים הפורמאליים, מר כרמל וחברת JNS, את מניותיהם בחברת ספאטבע בע”מ, ולרשום את המבקש כבעל מחצית ממניות ספאטבע. המבקש הינו מייסדה של חברת ספאטבע, אותה ייסד עם חברת חמת גדר בע”מ. … Continue reading

Posted in חקיקה ופסיקה | Tagged , |

ביטול חוזים

בית המשפט העליון דחה ערעורה של חברה ואישר ביטול הסכם מכר מקרקעין מחוסר מעש. בית המשפט קבע כי התנהגות הצדדים במשך השנים, במיוחד של המערערת, אשר לא קיימו את התחייבויותיהם בהסכם, מצביעות על ויתורם על קיום ההסכם, והורה על בטלותו ועל מחיקת הערת … Continue reading

Posted in חקיקה ופסיקה |

עבודה: עובד שהסכים להפחתה בשכרו ולאחר מכן התפטר בטענה להרעת תנאים – אינו זכאי לפיצויי פיטורים.

 מרצה באוניברסיטת בן גוריון אשר שכרו הופחת ע”י האוניברסיטה, הסכים להפחתה האמורה והמשיך בעבודתו, לטענתו בשל תחושת אחריות לסטודנטים. לאחר מספר חודשים, הודיע המרצה לאוניברסיטה, כי הוא מתפטר על רקע הרעת תנאיו וטען כי התפטרותו מזכה אותו בפיצויי פיטורין, כיוון שהיא … Continue reading

Posted in חקיקה ופסיקה, כללי | Tagged , , , |