הקמת חברה בחו”ל – קפריסין / סדרת עסקים גלובליים

הקמת חברה או רישום חברה בחו”ל הינה פתרון רווח לצורך ניהול פעילות עסקית מחוץ לגבולות המדינה. הסיבות לפתיחת חברה בחו”ל כוללות אילוצים גיאופוליטיים, דרישות לעמידה בתקנים, פעילות יצרנית בחו”ל, אחזקת רכוש ונכסים, ניהול פעילות שיווקית ועוד. בחלק מן המקרים, הקמת חברה בחו”ל באה לשרת מיזם אינטרנטי אשר מסיבות שונות לא יכול לקום בישראל. בנוסף, רישום חברה בחו”ל, יש בו, בתכנון נכון, כדי להקל על נטל המס, אשר תישא בו החברה ובעלי מניותיה הישראליים. ישנן טריטוריות רבות להקמת חברה בחו”ל, ואחת מן הקרובות שבהן, אשר רצוי ליתן לה תשומת לב מיוחדת הינה קפריסין.

לאור שיטת המיסוי הנהוגה בישראל כיום, כל מי ששוקל לנהל או מנהל עסקים בחו”ל, צריך לבחון ברצינות את אפשרות העברת הפעילות לקפריסין. נכון, קפריסין עלתה לכותרות (ולא לחיוב) בעת האחרונה, מגזר הבנקאות שלה ספג מהלומה קשה וכתוצאה מן המשבר אליו נקלעה, הוחלט להעלות בה את מס החברות ב- 2.5% ל- 12.5% במקום 10% כפי שהיה נהוג עד ל- 2013.

יחד עם זאת, כמרכז לניהול פעילות עסקית לאירופה, קפריסין נהנית מקרבה גיאוגרפית לישראל (טיסה לקפריסין אורכת כ- 45 דקות בלבד וניתן לטוס בבוקר ולחזור באותו היום בערב), דבר המאפשר להקים בה מרכז עסקי עבור חברות, לנהל בה ישיבות דירקטוריון ולרכז ממנה פעילות ביבשת אירופה.

קפריסין הצטרפה במאי 2004 לאיחוד האירופאי, ונהנית ממרבית ההטבות אשר נהנות מהן חברות האיחוד. מס החברות המוטל על חברות קפריסאיות, כעת לאחר השינויים, הינו 12.5% מהכנסתן (למעט במקרים מיוחדים) ועל חלוקת דיבידנדים לבעלי המניות אשר אינם תושבי קפריסין, לא מוטל מס. בנוסף, חברת אחזקות קפריסאית המחזיקה בחברת בת במדינת איחוד אחרת, זכאית להטבות מס נוספות מכח תקנות המיסוי באיחוד האירופי. בנוסף, קפריסין חתומה על מספר רב של אמנות בינלאומיות למניעת כפל מס.

בקפריסין נהוג משטר מס המחלק את החברות הרשומות באי לשניים: חברות תושבות האי (Resident) וכאלו אשר אינן נחשבות לתושבות האי(Non-Resident).

חברה תושבת, תמוסה בשיעור מס של 12.5% על הכנסתה החייבת, לאחר שתקבל אישור סטטוס מרשויות המס בקפריסין. במצב זה, חלוקת דיבידנדים לבעלי המניות אשר אינם תושבי האי, איננה כרוכה בתשלום מס נוסף וכן זכאית חברה שכזו להנות מהטבות כל האמנות למניעת כפל מס אשר עליהן חתומה קפריסין.

חברה תושבת האי, אשר הינה חברת אחזקות ולה אחזקות בשיעור של לפחות 1% ממניות חברה במדינה אחרת, איננה מחוייבת במס בגין דיבידנדים אשר תקבל במסגרת זו וכן היא זכאית לפטור ממלווה חובה בשיעור 15%.

חברה תושבת קפריסין, איננה ממוסה בגין רווחי הון אשר נוצרו לה ממכירת מניות חברות מוחזקות והיא מחוייבת במס רווחי הון אך ורק בגין מכירת נדל”ן אשר הוחזק על ידה בקפריסין.

תושבות חברה תיקבע ע”פ מבחן הניהול והשליטה שלה. כמובן שהוכחת עניין זה קלה הרבה יותר במידה ורוב הדירקטורים הם קפריסאים. לעניין זה, נעשה לעיתים שימוש בדירקטורים ממונים בקפריסין, לשם פישוט הליך קבלת סטטוס התושבות לחברה.

חברה אשר איננה תושבת, לא תמוסה כלל בקפריסין ולא תוכל להוכיח תושבותה באי לכל צורך, אולם אז עליה למצוא מקום ניהול ושליטה אחרים אשר יעזרו לה, בהנחה והיא שייכת לתושבי ישראל, להימנע מליפול ברשת המס הישראלית או של כל מדינה אחרת בה נוצרות לה הכנסות.

כל זאת והטבות נוספות הקיימות לחברות המנהלות עסקים בקפריסין ובמדינות האיחוד, יחד עם חוק החברות המתקדם וקרבתה הגיאוגרפית לישראל, הופכות את קפריסין לשער כניסה אטרקטיבי ביותר לאיחוד האירופי.

ביחס לחלופות, פעילות באמצעות חברה קפריסאית יכולה להיות פתרון מושלם לעסקים המתנהלים עם מדינות האיחוד האירופאי.

זכרו, אנו מסייעים לכם לצלוח את התהליך במהירות האפשרית, תוך הקמת החברה הזרה (ופתיחת תיק מע”מ עבורה במידת הצורך), פתיחת חשבון בנק ואפשרות של העמדת משרד וירטואלי או פיסי לרשותכם במדינת היעד. בנוסף, באמצעות הידע והקשרים אשר צברנו במהלך השנים, אנו מסוגלים לספק לכם מספרי טלפון מקומיים במדינות היעד אשר ינותבו לכל מספר טלפון אחר, אף ללא נוכחות פיסית במקום.

התקשרו אלינו ל:  09-9-541-340  ובקשו את עו”ד אלמוג

(לבירור עלויות ופרטים נוספים ראו תחתית העמוד)

 

קפריסין -  דף מידע לגבי חברות פרטיות

סוג החברה

חברה פרטית בערבון מוגבל

הזמן הדרוש להתאגדות

עד 7 ימי עסקים (ישנן חברות מדף)

שיעור מס החברות

12.5%

מס המוטל על דיבידנד לבעלי המניות

0%

זכאות להקלות מכח אמנות למניעת כפל מס

כן

שפת מסמכי ההתאגדות

אנגלית ויוונית

מגבלות לעניין פעילות

על חברות פרטיות בקפריסין חלות מספר מגבלות, ביניהן האיסור לנהל עסקי בנקאות, ביטוח או מתן שירותים פיננסיים ללא קבלת רישיון מתאים מראש. בנוסף, לשם ניהול עסקים בקפריסין עם לקוחות מקומיים, יש לקבל אישור לפעילות שכזו, במסגרת רישום החברה.

מגבלות לעניין שם החברה

כל שם אשר איננו מאושר לרישום ע”י רשם החברות המקומי. כל שם אשר זהה, או דומה דמיון רב לשם חברה אשר כבר רשומה. שם המרמז על פעילות לא חוקית או כל קשר לממשל או למדינה או על חסותן. שמות המכילים את הסיומות הבאות ונגזרותיהן, אסורים לרישום ללא קבלת היתר מיוחד ורשיון לפעילות בתחום האמור:  ניהול נכסים, מנהל נכסים, בטוחה, בנק, ברוקר, בנקאות, ברוקראג’, הון, אשראי, מטבע, שומר, נאמן, דילר, מסחר במטבע, נגזרות, חליפין, נאמנות, פיננסי, קרן, עתידי, ביטוח, הלוואה, הלוואות, מלווה, אופציות, פנסיה, ניהול תיקי השקעות, מניות. אם נעשה שימו במילה ‘קבוצה’ לחברה חייבים להיות לפחות שני בעלי מניות.

הון המניות

ערך נקוב רגיל

אירו

ערך נקוב אחר

כל מטבע

הון רשום מינימלי

 1,000 אירו

הון רשום מקובל

5,000 אירו

דירקטורים

מס’ דירקטורים נדרש

לפחות דירקטור אחד

מקום מושב הדירקטורים

לא חייב להיות תושב קפריסין אך רצוי לשם זכאות להקלות במס

מרשם ציבורי של הדירקטורים המכהנים

כן

כינוס ישיבות הדירקטוריון

בכל מקום אך רצוי בקפריסין לשם זכאות להקלות במס

בעלי המניות

מס’ בעלי מניות נדרש

לפחות אחד

מרשם ציבורי של בעלי המניות

כן

כינוס אסיפות בעלי המניות

בכל מקום אך רצוי בקפריסין לשם זכאות להקלות במס

מזכיר החברה

לחברה חייב להיות מזכיר חברה אשר רצוי שיהיה קפריסאי לשם זכאות להקלות במס

דוחות שנתיים

החברה מחויבת לנהל ספרי חשבונות ולהכין דוחות שנתיים מבוקרים.
החברה חייבת להגיש דוחות שנתיים.
הדוחות אינם ניתנים לעיון ציבורי ואינם מוגשים לרשם החברות.

לקבלת דף מידע לגבי חברות פרטיות בקפריסין, הורידו את הקובץ המצורף.

אנו מסייעים ללקוחות בישראל ובחו”ל בהקמת מבנים לפעילות בינלאומית משנת 1998 בעלויות תחרותיות המעניקות לך הלקוח את יחס העלות-תועלת הגבוה ביותר.

לרישום חברה ו/או לקבלת פרטים נוספים ועלויות

צרו קשר באמצעות הטופס באתר או

באמצעות הטלפון עם עו”ד אלמוג

09-9-541-340

Share

כל המידע הנכלל באתר זה, הינו בבחינת מידע כללי בלבד ואינו בגדר חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי מוסמך. אין להסתמך על המידע המתפרסם כאן בקבלת החלטות ו/או לשם נקיטת צעדים בעלי השלכות כלכליות ו/או אחרות, ללא התייעצות נוספת עם בעלי מקצוע מתאימים.

This entry was posted in זרקור, כללי. Bookmark the permalink.