הקמת חברה בחו”ל – מלטה / סדרת עסקים גלובליים

מלטההקמת חברה או רישום חברה בחו”ל, או במלטה לענייננו, הינה פתרון רווח לצורך ניהול פעילות עסקית מחוץ לגבולות המדינה. הסיבות לייסוד או הקמת חברה בחו”ל כוללות אילוצים גיאופוליטיים, דרישות לעמידה בתקנים, פעילות יצרנית בחו”ל, אחזקת רכוש ונכסים, ניהול פעילות שיווקית ועוד. הקמת חברה במלטה, טומנת בחובה יתרונות נוספים, אשר לא תמיד קיימים בטריטוריות אחרות.

הקמת חברה במלטה למשל, יכולה לשרת מיזם אינטרנטי אשר מסיבות שונות לא יכול לקום בישראל לדוגמא: אתר הימורים. בנוסף, רישום חברה במלטה, יש בו, בתכנון נכון, כדי להקל על נטל המס, אשר תישא בו החברה ובעלי מניותיה הישראליים. ישנן טריטוריות רבות להקמת חברה בחו”ל, אולם אחת מן הקרובות שבהן (מלבד קפריסין), אשר רצוי ליתן לה תשומת לב מיוחדת, בעיקר לעניין פעילות אינטרנטית, הקמת אתרי הימורים באינטרנט (קזינו, פוקר, הימורי ספורט וכו’) פורקס, אופציות בינאריות וכו’, הינה מלטה.

הקמת חברה במלטה (ופתיחת תיקי מע”מ ומס הכנסה עבורה במידת הצורך), פתיחת חשבון בנק ואפשרות של העמדת משרד וירטואלי או פיסי לרשותכם במקום, הינם חלק קטן מן השירותים אותם אנו יכולים להעמיד לרשותכם במלטה, באמצעות הידע והקשרים אשר צברנו במהלך השנים.“ 

מלטה הצטרפה לאיחוד האירופאי בשנת 2004, ונהנית ממרבית ההטבות אשר נהנות מהן חברות האיחוד. מס החברות המוטל על חברות מקומיות הינו בשיעור של 35% אולם למעט במקרים מיוחדים, חברות אשר להן בעלי מניות זרים (וכן חברות אינטרנטיות, חברות פורקס, אופציות דיגיטליות או בינאריות ומפעילות אתרי הימורים ברשיון), משלמות מס אפקטיבי אשר אינו עולה על 5%-6.25%. על חלוקת דיבידנדים לבעלי המניות אשר אינם תושבי מלטה, לא מוטל מס. בנוסף, חברת אחזקות מלטזית המחזיקה בחברת בת במדינת איחוד אחרת, זכאית להטבות מס נוספות מכח תקנות המיסוי באיחוד האירופי. מלטה חתומה על מספר רב של אמנות בינלאומיות למניעת כפל מס.

במלטה נהוג משטר מס מורכב מעט, אשר הבנתו ושימוש נכון בו, יכולים להביא לחסכון ניכר בתשלומי המס בגין פעילות עסקית בחו”ל.

בתכנון מס נכון המותאם לאופי פעילות החברה, שיעור המס האפקטיבי, לאחר קבלת החזרי מס מהמדינה, לא יעלה על 6.25% מהכנסתה החייבת של החברה, לאחר שתקבל אישור סטטוס מרשויות המס המקומיות. במצב זה, חלוקת דיבידנדים לבעלי המניות אשר אינם תושבי האי, איננה כרוכה בתשלום מס נוסף וכן זכאית חברה שכזו להנות מהטבות כל האמנות למניעת כפל מס אשר עליהן חתומה מלטה.

חברה תושבת האי, אשר הינה חברת אחזקות ולה אחזקות בשיעור של לפחות 1% ממניות חברה במדינה אחרת, איננה מחוייבת במס בגין דיבידנדים אשר תקבל במסגרת זו.

למידע לעניין רישוי אתרי הימורים במלטה הקליקו כאן

לתיאור תהליך קבלת רשיון הימורים למפעילים במלטה הקליקו כאן

זכרו, אנו מסייעים לכם לצלוח את התהליך במהירות האפשרית, תוך הקמת החברה הזרה, פתיחת חשבון בנק ואפשרות של העמדת משרד וירטואלי או פיסי לרשותכם במדינת היעד. בנוסף, באמצעות הידע והקשרים אשר צברנו במהלך השנים, אנו מסוגלים לספק לכם מספרי טלפון מקומיים במדינות היעד אשר ינותבו לכל מספר טלפון אחר, אף ללא נוכחות פיסית במקום.

 (לבירור עלויות ופרטים נוספים ראו תחתית העמוד)

 

מלטה דף מידע התאגדות כחברה פרטית

סוג החברה

חברה פרטית בערבון מוגבל

הזמן הדרוש להתאגדות

עד 3-7 ימי עסקים

שיעור מס החברות

רשמית 35% אפקטיבית לחברות עם בעלי מניות זרים כ- 5% עד 6.25% (לאחר קבלת החזרי מס מהמדינה)

מס המוטל על דיבידנד לבעלי המניות

0%

זכאות להקלות מכח אמנות למניעת כפל מס

כן

שפת מסמכי ההתאגדות

אנגלית ומלטזית

מגבלות לעניין פעילות

על חברות פרטיות במלטה חלות מספר מגבלות, ביניהן האיסור לנהל עסקי בנקאות, ביטוח או מתן שירותים פיננסיים וכן הפעלת עסקי הימורים מקוונים ללא קבלת רישיון מתאים מראש.

מגבלות לעניין שם החברה

כל שם אשר איננו מאושר לרישום ע”י רשם החברות המקומי. כל שם אשר זהה, או דומה דמיון רב לשם חברה אשר כבר רשומה. שם המרמז על פעילות לא חוקית או כל קשר לממשל או למדינה או על חסותן. שמות המכילים את הסיומות הבאות ונגזרותיהן, אסורים לרישום ללא קבלת היתר מיוחד ורשיון לפעילות בתחום האמור:  ניהול נכסים, מנהל נכסים, בטוחה, בנק, ברוקר, בנקאות, ברוקראג’, הון, אשראי, מטבע, שומר, נאמן, דילר, מסחר במטבע, נגזרות, חליפין, נאמנות, פיננסי, קרן, עתידי, ביטוח, הלוואה, הלוואות, מלווה, אופציות, פנסיה, ניהול תיקי השקעות, מניות. אם נעשה שימו במילה ‘קבוצה’ לחברה חייבים להיות לפחות שני בעלי מניות.

הון המניות

ערך נקוב רגיל

אירו

ערך נקוב אחר

כל מטבע

הון רשום מינימלי

1,000 אירו

הון רשום מקובל

2,500 אירו

דירקטורים

מס’ דירקטורים נדרש

לפחות דירקטור אחד

מקום מושב הדירקטורים

לפחות אחד הדירקטורים חייב להיות תושב מלטה (לא בהכרח אזרח מלטזי).

מרשם ציבורי של הדירקטורים המכהנים

כן

כינוס ישיבות הדירקטוריון

בכל מקום אך רצוי במלטה לשם זכאות להקלות במס.

בעלי המניות

מס’ בעלי מניות נדרש

לפחות שניים

מרשם ציבורי של בעלי המניות

כן

כינוס אסיפות בעלי המניות

בכל מקום אך רצוי במלטה לשם זכאות להקלות במס.

מזכיר החברה

לחברה חייב להיות מזכיר חברה אשר רצוי שיהיה תושב מלטה

דוחות שנתיים

החברה מחויבת לנהל ספרי חשבונות ולהכין דוחות שנתיים מבוקרים.
החברה חייבת להגיש דוחות שנתיים לרשויות המסים במלטה.
הדוחות אינם ניתנים לעיון ציבורי ואינם מוגשים לרשם החברות.

 

 למידע נוסף, צרו עימנו קשר לטלפון

09-9-541-340

ובקשו את עו”ד אלמוג

Share

כל המידע הנכלל באתר זה, הינו בבחינת מידע כללי בלבד ואינו בגדר חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי מוסמך. אין להסתמך על המידע המתפרסם כאן בקבלת החלטות ו/או לשם נקיטת צעדים בעלי השלכות כלכליות ו/או אחרות, ללא התייעצות נוספת עם בעלי מקצוע מתאימים.

This entry was posted in כללי. Bookmark the permalink.