הקמת חברה בחו”ל – הונג קונג / סדרת עסקים גלובליים

הסיטי של הונג קונג

הסיטי של הונג קונג

הקמת חברה או רישום חברה בחו”ל כפי שהסברנו במאמרים הקודמים המופיעים באתר, הינה פתרון רווח לצורך ניהול פעילות עסקית מחוץ לגבולות המדינה. הסיבות להקמת חברה בחו”ל רבות ומגוונות וכוללות בין השאר שיקולי מס, דרישות לעמידה בתקנים, פעילות יצרנית בחו”ל, אחזקת רכוש  ונכסים, ניהול פעילות שיווקית, שיתופי פעולה עם גורמים בחו”ל ועוד. בחלק מן המקרים, הקמת חברה בחו”ל באה לשרת מיזם אינטרנטי אשר מסיבות שונות לא יכול לקום בישראל. בנוסף, רישום חברה בחו”ל, יש בו, בתכנון נכון, כדי להקל על נטל המס, אשר תישא בו החברה ובעלי מניותיה הישראליים. ישנן טריטוריות רבות להקמת חברה בחו”ל (אופשור או אחרות), ואחת מן הפופולאריות שבהן בתקופה האחרונה, הינה הונג קונג.

הונג קונג אשר חזרה לשליטת סין לאחר שנות שלטון בריטי רבות, מהווה מקום התאגדות לחברות רבות הפועלות באזור אסיה בכלל וברפובליקה העממית של סין, בפרט.

הונג קונג, על אף היותה חלק מסין, נהנית ממערכת משפטית, חוקית ופיננסית שונה לחלוטין מזו של סין. למעשה, המעבר השלטוני, כמעט ולא הביא לשינוי משמעותי בהתנהלותה של הונג קונג.

מסיבה זו ואחרות, הונג קונג משמשת כמרכז פיננסי וכלכלי של אזור אסיה.

מערכת המס בהונג קונג, מבוססת על השיטה הטריטוריאלית, אשר הייתה נהוגה בישראל, עד לרפורמה במס לפני מספר שנים. שיעורי המס המוטלים על חברות מקומיות, משתנים ע”פ מקום הפקת, ייצור וקבלת ההכנסה. חברות אשר רשומות בהונג קונג אך אינן מייצרות, מפיקות ו/או מקבלות  הכנסה במקום, פטורות למעשה מתשלום מסים בהונג קונג בגין הכנסות אלו. שיעור המס המוטל בגין הכנסות מקומיות הינו 17.5% כיום.

קביעת מקום הפקת ההכנסה, תלויה במספר מבחנים הנוגעים לשלב קיום המו”מ לכריתת ההסכם, המקום בו בוצע, מקום החתימה, מקום קיום ההסכם או מכירת הסחורה על פיו ועוד. לעניין תכנון מבנה בו מצויה חברה קפריסאית, יש לשים לב למכלול הנתונים הקשורים לעסקה המתוכננת, על מנת להפיק את התועלת המירבית האפשרית.

באופן עקרוני, חלוקת דיבידנדים לבעלי המניות אשר אינם תושבי הונג קונג, איננה גוררת חיוב במס או ניכוי במקור. על חברה מקומית לערוך ולהגיש לרשויות המס דוחות כספיים מבוקרים וכן דו”ח שנתי. בנוסף, מוטלת עליה חובת תשלום אגרה שנתית.

צרו עימנו קשר ואנו נתאים לכם את הפתרון הטוב ביותר לצרכים שלכם, לאחר הבנתם.

זכרו, אנו מסייעים לכם לצלוח את התהליך במהירות האפשרית, תוך הקמת החברה הזרה (ופתיחת תיק מע”מ עבורה במידת הצורך), פתיחת חשבון בנק ואפשרות של העמדת משרד וירטואלי או פיסי לרשותכם במדינת היעד. בנוסף, באמצעות הידע והקשרים אשר צברנו במהלך השנים, אנו מסוגלים לספק לכם מספרי טלפון מקומיים במדינות היעד אשר ינותבו לכל מספר טלפון אחר, אף ללא נוכחות פיסית במקום.

התקשרו אלינו ל:  09-9541340  ובקשו את עו”ד אלמוג

הונג קונג -  דף מידע לגבי חברות פרטיות

סוג החברה

חברה פרטית בערבון מוגבל;

הזמן הדרוש להתאגדות

עד 7 ימי עסקים (ישנן חברות מדף);

שיעור מס החברות

17.5% על הכנסות שהופקו ו/או נצמחו ו/או נוצרו ו/או נתקבלו בטריטוריה;

חברות אשר אינן נתפשות בהגדרה לעיל, אינן ממוסות כלל;

מס המוטל על דיבידנד לבעלי המניות

0%

זכאות להקלות מכח אמנות למניעת כפל מס

כן, בתנאים מסויימים ולגבי הכנסות הממוסות באי בלבד;

שפת מסמכי ההתאגדות

אנגלית וסינית;

מגבלות לעניין פעילות

על חברות פרטיות בהונג קונג חלות מספר מגבלות, ביניהן האיסור לנהל עסקי בנקאות, ביטוח או מתן שירותים פיננסיים ללא קבלת רישיון מתאים מראש וכן חל איסור על הנפקת מניותיהן לציבור;

מגבלות לעניין שם החברה

כל שם אשר איננו מאושר לרישום ע”י רשם החברות המקומי. כל שם אשר זהה, או דומה דמיון רב לשם חברה אשר כבר רשומה. שם אשר השימוש בו מהווה עבירה פלילית או שיש בו כדי לפגוע ברגשות הציבור או באינטרס הציבורי. שמות אשר יכולים לרמז על קשר לממשלת הונג קונג או לממשלת סין או לכל גוף שלטוני שלהן. יש צורך באישור מוקדם או רשיון לשם שימוש במלים מסויימות בשמות כגון: חברה למשכנתאות, לשכת המסחר, קואופרטיב, קאיפונג, הסעת המונים, עירוני, חסכונות, התאחדות בתחום התיירות, נאמנות, נאמן, רכבת תחתית, בנק, ביטוח, בטחונות, ביטוח משנה וכו’;

הון המניות

ערך נקוב רגיל

דולר הונג קונגי HK$;

ערך נקוב אחר

כל מטבע;

הון רשום מינימלי

1 HK$;

הון רשום מקובל

1,000 HK$;

דירקטורים

מס’ דירקטורים נדרש

לפחות דירקטור אחד;

מקום מושב הדירקטורים

לא חייב להיות תושב מקומי ;

מרשם ציבורי של הדירקטורים המכהנים

כן;

כינוס ישיבות הדירקטוריון

בכל מקום ;

בעלי המניות

מס’ בעלי מניות נדרש

לפחות אחד;

מרשם ציבורי של בעלי המניות

כן (יחד עם זאת בעת שימוש בנאמנים זהות המוטב הסופי איננה מדווחת לרשויות);

כינוס אסיפות בעלי המניות

בכל מקום;

מזכיר החברה

לחברה חייב להיות מזכיר חברה אשר חייב להיות תושב הונג קונג;

דוחות שנתיים

החברה מחויבת לנהל ספרי חשבונות ולהכין דוחות שנתיים מבוקרים.
החברה חייבת להגיש דוחות שנתיים.
הדוחות אינם ניתנים לעיון ציבורי ואינם מוגשים לרשם החברות

 לרישום חברה ו/או לקבלת פרטים נוספים

צרו קשר באמצעות הטופס באתר או

באמצעות הטלפון עם עו”ד אלמוג

09-9-541-340

Share

כל המידע הנכלל באתר זה, הינו בבחינת מידע כללי בלבד ואינו בגדר חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי מוסמך. אין להסתמך על המידע המתפרסם כאן בקבלת החלטות ו/או לשם נקיטת צעדים בעלי השלכות כלכליות ו/או אחרות, ללא התייעצות נוספת עם בעלי מקצוע מתאימים.

This entry was posted in כללי. Bookmark the permalink.