דיני עבודה: סודות מסחריים, אי תחרות

בית הדין האזורי לעבודה, קיבל תביעה הנוגעת לגזל סודות מסחריים של חברה נגד עובד שלה לשעבר וחברה מתחרה שהקים לאחר סיום עבודתו.

על סמך פסיקות קודמות נקבע, כי הנתבעים (העובד לשעבר והחברה שבבעלותו), שיתפו ביניהם פעולה וגזלו סודות מסחריים שגזל הנתבע מהתובעת, בה עבד, תוך הפרת חוזה העבודה עימה. בית הדין חייב את הנתבעים בפיצוי בשל הנזקים שנגרמו לתובעת בשל התנהלותם של הנתבעים.

 הנתבע 1 עבד אצל התובעת וכשסיים את עבודתו נטל ממנה סודות מסחריים ועשה בהם שימוש על מנת להקים עסק מתחרה בה, ובפס”ד שניתן נגדו ע”י בית הדין האזורי בשנת 2003, נקבע, כי אכן הנתבע 1 ואחיו, הנתבע 2, והחברה שהקימו, עשו שימוש אסורבסודות המסחריים שנגזלו מהתובעת, ובצו מניעה קבוע נאסר עליהם לעשות שימוש בסודות התובעת. הנתבעים הפרו את הצו, ובהחלטה שניתנה בבקשת התובעת לפי פקודת בזיון בימ”ש נפסק כי לגזל הסודות המסחריים של התובעת שותפים גם צדדים נוספים, ובהם חלק מהנתבעים בתביעה זו. בתביעה זו עתרה התובעת לחיוב הנתבעים בגין הנזקים הכספים שגרמה לה גזילת סודותיה.

 לטענת התובעת, מעבר לפיצויה ע”י כל הנתבעים, שהיו מודעים לגזלסודותיה המסחריים ע”י הנתבעים 3 1, נגרמו לה גם נזקים של ממש, בגין הפסדים מהורדת מחירי החטיפים פרי ייצורה, והוצאות אחרות אותן נדרשה להוציא בהליכים המשפטיים שיזמה נגד הנתבע 3 1, בסך כולל של כמיליון ש”ח.

 לטענת הנתבעים 3 1, החטיפים שיצרו לא דומים כלל לחטיפי התובעת, ואילו יתר הנתבעים טענו כי אין להם כל קשר להליכים שהתנהלו בין הנתבעים 3 1 לתובעת, ולא היו מודעים לפסיקות הקודמות שלא חלו עליהם.

 עב 2986/03 א.מ חטיפי העמק בע”מ נ’ משה סבג (אזורי לעבודה – נצרת, עידית איצקוביץ)

Share

כל המידע הנכלל באתר זה, הינו בבחינת מידע כללי בלבד ואינו בגדר חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי מוסמך. אין להסתמך על המידע המתפרסם כאן בקבלת החלטות ו/או לשם נקיטת צעדים בעלי השלכות כלכליות ו/או אחרות, ללא התייעצות נוספת עם בעלי מקצוע מתאימים.

This entry was posted in חקיקה ופסיקה and tagged , , , . Bookmark the permalink.