תביעת לשון הרע ע”י תאגיד

ית משפט השלום בפתח תקווה קבע, כי תאגיד לא יקבל פיצויים ללא הוכחת נזק בגין פרסום לשון הרע, במידה והתאגיד אינו יכול להוכיח נזק לא ממוני.

עיריית פתח תקווה הגישה תביעה נגד מקומון אשר פרסם כתבות הכוללות, לטענת העירייה, דברי לשון הרע נגדה. המקומון טען, כי יש לסלק את התביעה על הסף, שכן לפי חוק איסור לשון הרע (“החוק”), העירייה כתאגיד אינה יכולה לתבוע פיצוי על נזק שנגרם לשמה הטוב, אלא אם הנזק מתבטאבפגיעה של ממש בנכסיה או עסקיה.

העירייה טענה מנגד, כי עצם פרסום לשון הרע מקנה לה זכות לקבלת פיצויים ללא הוכחת נזק, מבלי לבצע כל הבחנה בין נפגע בשר ודם, לבין נפגע שהוא תאגיד.

ביהמ”ש קבע, כי תאגיד אינו זכאי לפיצוי בגין לשון הרע שפורסם נגדו מבלי שיוכיח קיומו של נזק. זאת, כיוון שפיצוי ללא הוכחת נזק הינו חריג לחוק, ולפי לשונו הוא מתייחס רק לנפגע פרטי, ולא לתאגיד. כמו כן, בניגוד לאדם פרטי, הטענה, כי לתאגיד נגרמה עוגמת נפש כתוצאה מהפרסום האמור, ולכן התאגיד יהא זכאי לפיצוי בגין לשון הרע, דינה להידחות ותאגיד יהא זכאי לפיצוי בגין לשון הרע רק אם הפרסום גרם לו לנזק ממוני הניתן לכימות בפועל.

ת”א 10967-02-09 עירית פתח תקווה ואח’ נ’ לב העירהרשת המקומית בעמ ואח’

Share

כל המידע הנכלל באתר זה, הינו בבחינת מידע כללי בלבד ואינו בגדר חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי מוסמך. אין להסתמך על המידע המתפרסם כאן בקבלת החלטות ו/או לשם נקיטת צעדים בעלי השלכות כלכליות ו/או אחרות, ללא התייעצות נוספת עם בעלי מקצוע מתאימים.

This entry was posted in חקיקה ופסיקה and tagged , , . Bookmark the permalink.