חוזים למראית עין

בית המשפט המחוזי  קיבל תביעה לקיום הוראות חוזה מכר של דירה והורה על העברת הזכויות בדירה לתובעת, לאחר שדחה טענות הנתבעת כי מדובר בחוזה למראית עין.

המדובר בחוזה לרכישת זכויותיה של הנתבעת בדירה ברחוב ה’ באייר בת”א, אשר היתה בעלים במשותף בדירה עם אביה של התובעת, שהיה שותפה העסקי של הנתבעת במשך שנים רבות. התובעת התגוררה בדירה במשך שנים עוד קודם למועד חתימת החוזה עם הנתבעת, ולא שילמה כל תמורה על כך, ובחוזה הוסכם כי בתמורה ל 100,000$, יועברו הזכויות של הנתבעת לתובעת. זמן קצר לאחר החתימה, הודיעה הנתבעת במכתב לעוה”ד שייצג את שני הצדדים בעסקת המכירה, על ביטולה מחמת היות החוזה למראית עין בלבד, וכי התמורה לא ריאלית ולא זו שעליה הוסכם עם התובעת.

לטענת התובעת, פרטי עסקת רכישת זכויותיה של הנתבעת על ידה היתה ידועה היטב לנתבעת, שאף חתמה על החוזה בנוכחות עו”ד שייצג את שני הצדדים בעסקה, ובנוסף אף חתמה על טפסים נוספים בנוגע לעסקה, כמו הצהרות לרשויות המס וכדומה, ולא הוכיחה כי מדובר בחוזה למראית עין או בסכום בלתי ריאלי, כי כך סוכם.

לטענת הנתבעת, חתמה על החוזה מבלי שקראה אותו, וטענה כי מדובר בחוזה למראית עין, מאחר והוסכם עם התובעת על תשלום גבוה מזה שנכתב בחוזה, ועובדה זו ידועה לתובעת. עוד נטען כי הסכום אינו ריאלי בעליל בהתחשב בזכויות הנמכרות, ונטען עוד כי התובעת לא שילמה במועד את הסכום שהתחייבה לשלם, ולכן זכותה לבטל את החוזה בשל ההפרה היסודית שביצעה התובעת.

תא 1025/05 רונית רביבו נ’ זהבה לוי

Share

כל המידע הנכלל באתר זה, הינו בבחינת מידע כללי בלבד ואינו בגדר חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי מוסמך. אין להסתמך על המידע המתפרסם כאן בקבלת החלטות ו/או לשם נקיטת צעדים בעלי השלכות כלכליות ו/או אחרות, ללא התייעצות נוספת עם בעלי מקצוע מתאימים.

This entry was posted in חקיקה ופסיקה and tagged , , . Bookmark the permalink.