חברות: העברת מניות

בית המשפט המחוזי קיבל את המרצת המבקש, והורה למשיבות לפעול על פי החוזה במסגרתו מכרו לו המשיבים הפורמאליים, מר כרמל וחברת JNS, את מניותיהם בחברת ספאטבע בע”מ, ולרשום את המבקש כבעל מחצית ממניות ספאטבע.

המבקש הינו מייסדה של חברת ספאטבע, אותה ייסד עם חברת חמת גדר בע”מ. לאחר מספר שנים בהן החזיק במחצית מניות ספאטבע, מכר אותן למשיבים הפורמאליים בתמורה לסך של כחמישה מיליון דולר. בשנת 2007, הסכימו המשיבים הפורמאליים להצעת המבקש ולרכוש מהם בחזרה את מניותיהם בחברה, בתמורה לשני מיליון דולר, וכמתחייב בתקנון ספאטבע, אפשרו המשיבים הפורמאליים לחמת גדר לרכוש את מניותיהם, שהיוו מחצית ממניות ספאטבע, בסכום שהוצע להם ע”י המבקש. בתגובה, טענה חמת גדר בע”מ כי מדובר בעסקה בלתי כשרה ובלתי ריאלית בסכום המוצע ע”י המבקש, שנועדה לעקוף את הגבלת העברת מניות החברה לצדדים שלישיים, והביעו את התנגדותם לשתף פעולה עם מכירת המניות למבקש, בהעלאת טענות על התנהלותו של המבקש בעבר, ועל אי עמידת הצעתו בתנאי תקנון החברה.

לטענת המבקש, הצעתו ריאלית וסבירה, ועומדת בהגיון מסחרי, והיאעומדת בסעיף 8 לתקנון חברת ספאטבע, כמי שאין לו עסקים המתחרים בעסקי חמת גדר בע”מ, ואינו בעל עבר פלילי.

לטענת חמת גדר, מדובר בהצעה שאינה עומדת בתנאי התקנון להצעה לרכישת מניות, ומדובר בניסיון המשיבים לעקוף את הוראות התקנון בהסכמתם להצעת המבקש לרכוש את אחזקותיהם בחברה.

הפ 770/09 עודד דסאו נ’ חמת גדר בע”מ

Share

כל המידע הנכלל באתר זה, הינו בבחינת מידע כללי בלבד ואינו בגדר חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי מוסמך. אין להסתמך על המידע המתפרסם כאן בקבלת החלטות ו/או לשם נקיטת צעדים בעלי השלכות כלכליות ו/או אחרות, ללא התייעצות נוספת עם בעלי מקצוע מתאימים.

This entry was posted in חקיקה ופסיקה and tagged , . Bookmark the permalink.