זכויות יוצרים

בית המשפט העליון דחה ערעור שהגישו החברות שמנהלות את ליגות הכדורגל בבריטניה, וקבע כי לוחות המשחקים שאורגנו על ידיהן לצורך הצגת נתוני המשחקים בליגות השונות בבריטניה, אינן מהוות יצירה ספרותית המוגנת לפי חוק זכויות יוצרים בישראל, מחמת היותן נעדרות היצירתיות והמקוריות הנדרשת לצורך הכרה ביצירה כמוגנת עפ”י החוק.

נקבע כי השימוש שעושה המועצה במידע ובנתונים שלוקטו בלוחות אינו מהווה הפרה של זכויות היוצרים שאינן קיימות בלוחות, ואף אינה מהווה התעשרות ולא במשפט, מאחר והמועצה אינה מתחרה בעסקי המערערות.

המערערות מנהלות את ליגות הכדורגל בבריטניה, ולצורך כך מפרסמות את פרטי הקבוצות החברות בליגות, כמו את מועדי המשחקים ביניהן בלוחות. המועצה להסדר ההימורים בספורט, עשתה שימוש במידע המצוי בלוחות לצורך עריכת הגרלות על משחקים בליגות בבריטניה, ועל כך תבעו אותה המערערות בטענות להפרת זכויות היוצרים שלהן בלוחות ובעשיית עושר ולא במשפט. טענותיהן נדחו ע”י בית המשפט המחוזי, שקבע כי הלוחות אינם מוגנים בחוק, כזכויות יוצרים.

לטענת המערערות, הן השקיעו משאבים רבים וממון רב ביצירת הליגות המוצגות בלוחות, ולכן הלוחות מוגנים כזכויות יוצרים שלהן, אותן מפרה המועצה.

לטענת המועצה, כל שהיא עושה הוא שימוש במידע המפורסם בלוחות, תוך הצגת המידע לצורך עריכת ההגרלות בישראל באופן שונה במהותו, מאופן הצגת המידע על הקבוצות והמשחקים בלוחות של המערערות.

עא 8485/08 The FA Premier League Limited נ’ המועצה להסדר ההימורים בספורט

Share

כל המידע הנכלל באתר זה, הינו בבחינת מידע כללי בלבד ואינו בגדר חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי מוסמך. אין להסתמך על המידע המתפרסם כאן בקבלת החלטות ו/או לשם נקיטת צעדים בעלי השלכות כלכליות ו/או אחרות, ללא התייעצות נוספת עם בעלי מקצוע מתאימים.

This entry was posted in חקיקה ופסיקה and tagged . Bookmark the permalink.