הקמת חברה בחו”ל BVI / סדרת עסקים גלובליים

התאגדות כחברה פרטית בחו”ל, היא אחת מן הדרכים הנפוצות לניהול עסק בעל מאפיינים בינלאומיים או להחזקת רכוש ונכסים בחו”ל. איי הבתולה הבריטיים (BVI) הינם אחת מן הטריטוריות אשר בהן מתאגדות חברות רבות, אשר מטרתן אחזקת נכסים במקומות שונים בעולם או ניהול עסקים בינלאומיים, מחוץ לאיים עצמם.

חברות אלו (International Business Companies), נהנות מגמישות רבה וממשטר דיני חברות הייחודי להן בטריטוריה. הקמת חברה או רישום חברה או במינוח משפטי “ייסוד חברה”, היא תהליך המורכב מפעולות פרוצדורליות בחלקו, אל מול רשם החברות המקומי, ומהבנות עסקיות בין בעלי המניות, במידה ובה מדובר בחברה אשר לה מספר בעלי מניות.

כדאי לדעת, כי חברות אופשור הנרשמות באיי הבתולה, מנועות מלנהל עסקים או להחזיק נדל”ן בטריטוריה. לעניין זה, ראו המפורט להלן.

 אתם מעוניינים בהקמת חברה מדינות אחרות ולאו דווקא ב BVI? הונג קונגפנמהמלטהקפריסין, בריטניהגיברלטרישראל ועוד – הקלק על המילה המתאימה או צור עימנו קשר טלפוני.

זכרו, אנו מסייעים לכם לצלוח את התהליך במהירות האפשרית, תוך הקמת החברה הזרה, פתיחת חשבון בנק ואפשרות של העמדת משרד וירטואלי או פיסי לרשותכם במדינת היעד. בנוסף, באמצעות הידע והקשרים אשר צברנו במהלך השנים, אנו מסוגלים לספק לכם מספרי טלפון מקומיים במדינות היעד אשר ינותבו לכל מספר טלפון אחר, אף ללא נוכחות פיסית במקום.

התקשרו אלינו ל:  09-9-541-340 ובקשו את עו”ד אלמוג

פעולות מקדימות להקמת חברה חדשה

בחירת שם

בחירת שם לחברה, הינה אחת מדרישות היסוד לפני רישום החברה. לכל חברה יש שם (שנתנו לה מייסדיה . . . בדרך כלל). חברה יכולה לבחור לעצמה כל שם ובלבד שאינו פוגע בשמה של חברה אחרת, אינו מהווה עבירה על החוק ואינו נוגד את תקנת הציבור. לא ניתן לרשום חברה עם שם הדומה או זהה לחברה אשר התאגדה זה מכבר או שם שהוא סימן מסחר רשום של חברה, בשל חשש לתחרות בלתי הוגנת ופגיעה במוניטין של החברה הראשונה. מטעמים אלו, רשאי רשם החברות לסרב לרשום חברה עם שם כאמור.

בנוסף, ישנו איסור בדבר שימוש בשמות המרמזים על חסותה של הממשלה המקומית, חסותה של המדינה או על קשר עם אחד מגורמים אלו, או כל שם המרמז לקשר עם משפחת המלוכה הבריטית.

בדיקת השם המבוקש לחברה, האם זמין או לא?

במקרה בו חברה אחרת עושה שימוש בשם דומה, יש לקבל אישורים מתאימים על מנת שהחברה החדשה תוכל להשתמש בשם. במידה ולא ניתן לקבל את הסכמתן של החברות המשתמשות בשם או בשם הדומה לשם הנבחר, יהיה צורך לבחור בשם חלופי.

נקודה נוספת אשר כדאי לשקול בהקשר זה, נוגעת לתחום האינטרנט. לאחר רישומה של החברה יכולים המייסדים לגלות בבואם לרשום שם מתחם (הדומה או זהה לשם החברה) כי השם המבוקש תפוס וחמור מכך, האתר העושה שימוש בשם זה, הינו בעל מוניטין רב בתחומו ואפילו ייתכן כי מדובר בסימן רשום. נושא זה עלול להתגלות כבעייתי ביותר בהמשך דרכה של החברה.

בחירת דירקטורים ראשונים

על המייסדים לבחור בדירקטורים הראשונים אשר ישמשו בחברה, ועל המועמדים לחתום על הסכמה לשמש כדירקטורים ראשונים בחברה.

קביעת משרדה הרשום של החברה ונציג מקומי

כחלק מתהליך הרישום, על החברה לקבוע כתובת אשר תופיע ברישומי רשם החברות ככתובתה הרשמית של החברה. לכתובת זו, יומצאו כל המסמכים הרשמיים הנוגעים לחברה. מטרת כתובת המשרד הרשום הינה לאפשר לכל אדם לשלוח לחברה דבר דואר כזה או אחר, או לפקוד את משרדה הרשום במידת הצורך. בנוסף, לחברה צריך שיהיה נציג מקומי ((Agent אשר משמש כתובת קשר רשמית של החברה במדינה ונציג זה חייב להיות בעל רישיון של חברת ניהול מקומית.

 

רישום החברה – המסמכים הנדרשים

תקנון לחברה - התקנון הינו למעשה “ספר החוקים” של החברה ומנוסח ע”י עורכי דינה של החברה כך שישקף את רצון המייסדים. התקנון יפרט בין היתר את מטרות החברה ומהן גבולות סמכויותיה, היכן שהדבר אינו מוגדר בחוק. ניתן לעשות שימוש בתקנון מצוי, אשר נותן מענה כללי למרבית הנושאים הנוגעים להתנהלותה של החברה. יחד עם זאת, במידה ומדובר במספר בעלי מניות ובתוכניות עסקיות מסויימות, מומלץ לנסח הסכם מייסדים ולכלול את הוראותיו הרלבנטיות בתקנון החברה אשר ינוסח במיוחד בעבור החברה.

טפסי רישום - טפסים רשמיים הנדרשים ע”י רשם החברות לשם טיפול בפן הפרוצדורלי של רישום החברה.

אימות זהות בעלי המניות - בטרם ייסודה של החברה, יש לאמת את זהותם של בעלי המניות אשר ישמשו כבעלי מניותיה הראשונים של החברה.

אימות זהות הדירקטורים הראשונים - בטרם ייסודה של החברה, יש לאמת את זהותם של הדירקטורים אשר ישמשו כדירקטורים הראשונים של החברה וכן יש לקבל הסכמתם בכתב לשמש ככאלו.

 

 

 איי הבתולה הבריטיים - BVI -  דף מידע 

סוג החברה

חברה פרטית בערבון מוגבל - IBC

הזמן הדרוש להתאגדות

עד 7 ימי עסקים (ישנן חברות מדף)

שיעור מס החברות

0%

מס המוטל על דיבידנד לבעלי המניות

0%

זכאות להקלות מכח אמנות למניעת כפל מס

לא

שפת מסמכי ההתאגדות

אנגלית

מגבלות לעניין פעילות

חל איסור לנהל עסקים ולהחזיק נדל”ן באיי הבתולה. חל איסור על ניהול עסקים בתחום הבנקאות, הביטוח, ביטוח משנה, ניהול השקעות, ניהול קרנות השקעה, ניהול נאמנויות, נאמנות, ייעוץ השקעות או כל פעילות אחרת אשר יש בה כדי להצביע על קשר עם מגזר השירותים הפיננסיים או תחום הביטוח

מגבלות לעניין שם החברה

שמות הדורשים אישור מיוחד או רישיון כוללים את המלים: בנק, בנק למשכנתאות, חסכון, הלוואות, ביטוח, ביטוח משנה, ניהול קרנות, קרן השקעות, נאמנות, נאמנים, לשכת המסחר, אוניברסיטה, עירוני או מילים המקבילות להן בשפה זרה

סיומות השם

הסיומות הבאות נהוגות באיי הבתולה לציון היותן של החברות מוגבלות: Limited, Corporation, Incorporated, Societe Anonyme, Sociedad Anonima או קיצור של אחד מהללו

הון המניות

ערך נקוב רגיל

דולר ארה”ב

ערך נקוב אחר

כל מטבע

הון רשום רגיל ( הון מקסימלי באגרה מינימלית)

50,000US$

סוגי מניות

רגילות, ללא ערך נקוב, בכורה, ניתנות לפדיון ומניות עם או בלי זכויות הצבעה

דירקטורים

מס’ דירקטורים נדרש

לפחות דירקטור אחד

מקום מושב הדירקטורים

לא חייב להיות תושב מקומי

מרשם ציבורי של הדירקטורים המכהנים

לא

כינוס ישיבות הדירקטוריון

בכל מקום

בעלי המניות

מס’ בעלי מניות נדרש

לפחות אחד

מרשם ציבורי של בעלי המניות

לא

כינוס אסיפות בעלי המניות

בכל מקום

כללי

מזכיר החברה

לא חלה על החברה חובה למנות מזכיר חברה אך ניתן. המזכיר אינו חייב להיות תושב מקומי

דוחות שנתיים

החברה מחויבת לנהל ספרי חשבונות ולהכין דוחות שנתיים מבוקרים. החברה איננה חייבת להגיש דוחות שנתיים. הדוחות אינם ניתנים לעיון ציבורי ואינם מוגשים לרשם החברות

בשאלות נוספות נא לפנות ל:

עו”ד ארז אלמוג 09-9-541-340

Share

כל המידע הנכלל באתר זה, הינו בבחינת מידע כללי בלבד ואינו בגדר חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי מוסמך. אין להסתמך על המידע המתפרסם כאן בקבלת החלטות ו/או לשם נקיטת צעדים בעלי השלכות כלכליות ו/או אחרות, ללא התייעצות נוספת עם בעלי מקצוע מתאימים.

This entry was posted in מאמרים and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.