הסכמי שמירת סודיות וסודות מסחריים – בין הסכם סודיות לחוק עוולות מסחריות

יש לנו רעיון חדשני, מהפכני ופורץ דרך, מה עכשיו? כיצד נהפוך אותו מרעיון למוצר או שירות מצליחים? כיצד נדאג לכך, כי לאורך הדרך הארוכה העומדת בפנינו, אף אחד לא ”ישאיל” מאתנו את הרעיון ויקדים אותנו ביישומו המעשי?

החוק מספק מספר דרכים להגנה על רעיון או מוצר. אחת מהן היא הגנה חוזית, המוכרת יותר כ “הסכם סודיות” או NDA בלעז. הסכם סודיות במהותו, נועד לאפשר לבעל הרעיון לחשוף אותו בפני שותפים פוטנציאליים, יועצים עסקיים או טכניים, קבלני משנה, עובדים וכו’ מבלי לחשוש כי מיידלאחר החשיפה ינסו הללו לבצעו על דעת עצמם. [הרחבה בנושא זה, ניתן למצוא כאן]

דרך אחרת להגנה על מידע סודי, מעוגנת בחוק העוולות המסחריות  – 1999, אשר מעניק הגנה לסודות מסחריים עסקיים. “סוד מסחרי” מוגדר כמידע עסקי, מכל סוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים, אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו, ובלבד שבעליו נוקט אמצעים סבירים לשמור על סודיותו. בנוסף, ס’ 6 לחוק קובע כי גזל סוד מסחרי מהווה עבירה על החוק. החוק מגדיר גזל סוד מסחרי כ: (1) נטילת סוד מסחרי ללא הסכמת בעליו באמצעים פסולים, או שימוש בסוד על ידי הנוטל; לעניין זה אין נפקא מינה אם הסוד ניטל מבעליו או מאדם אחר אשר הסוד המסחרי נמצא בידיעתו; (2) שימוש בסוד מסחרי ללא הסכמת בעליו כאשר השימוש הוא בניגוד לחיוב חוזי או לחובת אמון המוטלים על המשתמש כלפי בעל הסוד; (3) קבלת סוד מסחרי או שימוש בו ללא הסכמת בעליו, כאשר המקבל או המשתמש יודע או שהדבר גלוי על פניו, בעת הקבלה או השימוש, כי הסוד הועבר אליו באופן האסור על פי פסקאות (1) או (2) או כי הסוד הועבר אל אדם אחר כלשהו באופן אסור כאמור לפני שהגיע אליו.

בנוסף, החוק מתיר לבית המשפט לפסוק לתובע פיצוי בלא הוכחת נזק, בגין כל עוולה, בסך של 100,000 ש”ח. יחד עם זאת, כדאי לשים לב כי הנדסה חוזרת, לכשעצמה, איננה אסורה ע”פ החוק.
נקודה נוספת למחשבה בעניין זה, קשורה לשאלה האם יזם בעל רעיון, נחשב ל”עסק” והרעיון עומד בקריטריונים להגדרה כ ”סוד מסחרי”.

השלב הבא, נוגע לשימוש בסימן מסחר ולרישומו. כל אדם יכול לעשותשימוש בסימן מסחר על מנת לזהות את עסקו או את מוצריו. ניתן לרשום את סימן המסחר, ובכך למנוע ממתחרים שונים, לנסות לעשות שימוש בסימן הרשום או בחיקויים הדומים לו. סימן רשום יכול להיות שם החברה (מיקרוסופט או אדובה לדוגמא), לוגו, שמו של מוצר מסוים, קו מוצרים, גופן(Font) ועוד. חברות משקיעות הון וזמן, בבניית מותגים ובהגנה עליהם. לשם המחשה, מובא להלן ציטוט מאתרה של אחת מחברות התוכנה הגדולות בעולם: 

אזכור סימנים מסחריים של מייקרוסופט בטקסט

שימוש נכון בסימנים מסחריים של מיקרוסופט הוא חשוב. אתה רשאי להשתמש בסימנים מסחריים או בשמות מוצרים של מיקרוסופט כדי להתייחס למוצרים ולשירותים של מיקרוסופט בתנאי שתפעל בהתאם להנחיות אלה. אין להטעות את הצרכנים באשר לחסות, השתייכות או תמיכה של מיקרוסופט בחברה, במוצרים או בשירותים שלך.

זיהוי נכון של מוצרי מותג של אדובה (Adobe)

בעת אזכור תוכנה ומוצרים של אדובה, השתמש בסימנים המסחריים המתאימים בהתאם לרשימת הסימנים המסחריים הנוכחיים של אדובה. להלן מספר דוגמאות למותגי אדובה ולתיאורים שלהם.

לדוגמא: תוכנה של Adobe®, תוכנה ליצירת מסמכים בפורמט אחידAcrobat® .

ניתן לרשום גם ”סימן שירות” אשר מהווה הגנה על שירות המייחד את החברה או העסק המעניקים אותו ועוד.

Share

כל המידע הנכלל באתר זה, הינו בבחינת מידע כללי בלבד ואינו בגדר חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי מוסמך. אין להסתמך על המידע המתפרסם כאן בקבלת החלטות ו/או לשם נקיטת צעדים בעלי השלכות כלכליות ו/או אחרות, ללא התייעצות נוספת עם בעלי מקצוע מתאימים.

This entry was posted in מאמרים and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.